Make your own free website on Tripod.comLiga na [ampioni
Prvo kvalifikacisko kolo


                 
Dudelan` - Vardar Skopje

Prv natprevar na 17.Juli 2002 vo Luksemburg na stadionot @ozi Bartel
Revan{ natprevar na 24.Juli 2002 vo Skopje na Gradskiot Stadion


Prv natprevar - 17.Juli 2002
stadion @ozi Bartel - Luksemburg
gleda~i : 1.500


        
Dudelan` - Vardar Skopje
1 : 1

strelci :
Remi 54' 1:0
Georgievski 68' 1:1

sostavi :

Dudelan`

Vardar Skopje
Polo Zekir *
Luc Veselinovski
Devil \o{evski
Hauk Vasoski
Barnabo Janev
Ma~ado * Dimov
Martin Braga **
Kabongo Zaharievski
Braun ** Ristovski
Remi Elmazovski ***
Gru{~inski *** Oliveira
izmeni : izmeni :
Bular 72' * Jov~ev 56' *
Lamas 81' ** Georgievski 68' **
Mar{al 90' *** Simonovski 79' ***
trener : trener :
Vajs Haxievski

sliki od me~ot :


Aleksandar Vasoski      Nikola \o{evski     Ilir Elmazovski   


Sr|an Zaharievski          Mile Dimov              Ro`erio Oliveira


Vtor natprevar - 24.Juli 2002
Gradski Stadion - Skopje
gleda~i : 6.000

 
    
Vardar Skopje - Dudelan`
3
: 0

strelci :
Spasovski 71' 1:0
Spasovski 75' 2:0
Petkov 86' 3:0

sostavi :

Vardar Skopje

Dudelan`
Zekir Polo
Veselinovski Devil *
\o{evski ** Luc
Vasoski Bular
Janev Hauk
Dimov Kabongo
Braga Ma~ado
Elmazovski * Remi
Zaharievski Martin ***
Spasovski Braun **
Oliveira *** Gru{~inski
izmeni : izmeni :
Georgievski 66' * ^ikirilo 74' *
Petkov 68' ** Lamas 86' **
Simonovski 79' *** Mar{al 90' ***
trener : trener :
Haxievski Vajs

sliki od me~ot :


    
Mile Dimov               Dimitar Spasovski


 Sr|an Zaharievski        Aginaldo Braga