Make your own free website on Tripod.com

Prikazni od gostuvawata

Natprevarite vo gosti na makedonskata fudbalska reprezentacija postojano gi sledat i makedonskite naviva~i. Ponekoga{ toa se naviva~i koi patuvaat organizirano od Makedonija, a ponekoga{ se toa i na{i lu|e Makedonci koi `iveat vo stranstvo.
Na ovaa strana }e mo`ete da pro~itate za site onie interesni raboti i nastani koi{to se slu~uvaat na natprevarite na makedonskata fudbalska reprezentacija vo gosti, a istite se preneseni i napi{ani od naviva~i koi prisustvuvale na natprevarite i avtenti~no }e mo`at da raska`at za se ona {to se slu~uvalo pred, za vreme i po natprevarite.


Slova~ka - Makedonija
Bratislava - 03/09/2000


Hrvatska - Makedonija
Zagreb - 24/03/2007

Makedonija vo na{ite srca