Make your own free website on Tripod.com
 Pred stadionot na Slovan Bratislava


           Most na rekata Dunav             Stadionot na Inter Bratislava  


Na ulicite na Bratislava

Slova~ka - Makedonija
Bratislava - 03/09/2000

Za patuvaweto vo Slova~ka se zboruva{e vo tekot na letoto 2000-ta godina. Otkako i definitivno be{e potvrdeno deka }e ima organizirano patuvawe na naviva~i, ostana samo da go ~ekame denot na poa|aweto - 2.Septemvri.
Dojde i taa tolku o~ekuvana sabota na 2.Septemvri i site se sobravme na predvidenoto mesto pred Gradskiot Stadion vo Skopje. Za ova patuvawe bea predvideni 3 avtobusi i taka i be{e. 3-te avtobusi so 150 naviva~i, od koi najmnogu od Skopje (okolu 100), a pomal del od Tetovo, Veles i Kavadarci nekade okolu 10 ~asot nautro trgnaa na 750 kilometri dolgiot pat od Skopje do Bratislava. Otkako ja pominavme makedonsko-jugoslovenskata granica, vlegovme vo Jugoslavija i znaevme deka toa }e bide najdolgiot del od patuvaweto bidej}i niz Srbija treba{e da pomineme nekade okolu 70% od patot. Za vreme na patuvaweto vo avtobusot vo koj bev jas vladee{e odli~na atmosfera i site bevme nestrplivi da stigneme vo Slova~ka. No, prvite problemi se pojavija na jugoslovensko-ungarskata granica. Ungarskite carinici baraa pari za da gi pu{tat 3-te makedonski avtobusi, no nikoj od makedonskite naviva~i ne pomisluva{e da im dade ne{to. Pa poradi toa moravme da ~ekame nekolku ~asa na do`dlivata septemvriska no} na grani~niot premin kaj Segedin. Po nekolku nategawa i ubeduvawa so ungarskite carinici nekako uspeavme da pomineme, otkako im ostavivme nekolku {teki cigari i po nekoe {i{e viski.
Sepak ova ne smee{e da ja rasipe atmosferata me|u makedonskite naviva~i i 3-te avtobusi go prodol`ija patot niz Ungarija vo do`dlivata septemvriska no}. Nedelata nautro ja do~ekavme na ungarsko-slova~kata granica. Misleweto na pove}emina deka slova~kite carinici se poinakvi od ungarskite i deka brzo }e ja pomineme i ovaa posledna granica, se poka`aa pogre{ni. I ovdeka ista slika i isti problemi. Povtorno barawe pari i sli~ni maltretirawa, kako i zakani so pretresuvawe na avtobusite i dolgo ~ekawe za premin. Toa i se ostvari, otkako avtobusite bea detalno pretreseni, a slova~kite carinici dobija po nekoe {i{e alkohol, na makedonskite naviva~i im be{e dozvolen vlezot vo Slova~ka.
Potoa vedna{ se upativme kon Bratislava, koja e oddale~ena 20-tina kilometri od grani~niot premin. Vlegovme vo Bratislava i avtobusite zastanaa pred stadionot na Slovan Bratislava, kade {to i treba{e da se igra me~ot. Bidej}i ima{e u{te okolu 8 ~asa do po~etokot na natprevarot, jas i u{te 3 drugari otidovme na stadionot na Inter Bratislava, koj{to e vo blizinata na stadionot na Slovan. Tamu nema{e nikoj pa taka se slikavme na tribinite, a i dolu na terenot. Potoa se upativme kon razgleduvawe na gradot. Toj den be{e nedela, a i nekoj praznik vo Slova~ka pa taka prodavnicite bea zatvoreni. No pogolem broj od barovite rabotea, pa taka po pro{etkata niz centarot na gradot golem del od makedonskite naviva~i vremeto go pominaa vo u`ivawe vo dobroto slova~ko pivo i vo dru{tvo na ubavi slova~ki devojki.
No dojde i 20 ~asot, za koga be{e predviden i po~etokot na me~ot. Otkako vlegovme na stadionot i se smestivme na tribinata rezervirana za nas, gi zaka~ivme i transparentite, me|u koi najbrojni bea tie od Skopje, a ima{e i od Tetovo i Veles. Na tribinata zabele`avme i grupa Makedonci dojdeni od Viena, koi bea dojdeni da go bodrat makedonskiot nacionalen tim. Vklu~uvaj}i ja i pomalata grupa naviva~i koi otpatuvaa so avionot na reprezentacijata, na stadionot ima{e okolu 200 makedonski naviva~i. No, situacijata so slova~kite naviva~i be{e interesna. Na tribinite ima{e samo okolu 8.000 gleda~i, a nivnoto navivawe be{e mnogu lo{o. Nesfatlivo e toa {to ova be{e po~etok na novi kvalifikacii i me~ot ima{e golemo zna~ewe i za dvete reprezentacii. No, verojatno i interesot za fudbalot vo Slova~ka ne e mnogu golem, pa i tuka mo`e da bide pri~inata za maliot broj gleda~i. U{te od samiot po~etok na me~ot se slu{a{e pesnata na makedonskite naviva~i, no na{ite igra~i ne igraa mnogu dobro. Po edna gre{ka na na{ata odbrana vo po~etnite minuti od me~ot, primivme gol i poleka stanuva{e jasno deka nema da ima ni{to od osvojuvawe na bod ili tri. Istovremeno na tribinata kade {to bevme smesteni nastana mal incident so slova~kite policajci, pa taka pogolemiot broj od makedonskite naviva~i u{te vo prvoto poluvreme go napu{ti stadionot, a na tribinata ostanavme samo pomala grupa naviva~i.
Vo vtoroto poluvreme ista slika na terenot, Makedoncite igraa slabo i na krajot bevme porazeni so 2:0. Po zavr{uvaweto na natprevarot site vlegovme vo avtobusite i pravec - Makedonija. Sepak ova be{e samo po~etok na kvalifikaciite za SP 2002 i veruvame deka vo idnite kvalifikaciski natprevari }e bide mnogu podobro.

Kristijan