Make your own free website on Tripod.comMakedonska reprezentacija (1993 - 2006)


Najdobri strelci

1. \or|i Hristov 17 golovi
2. Artim [a}iri 15 golovi
3. Goran Pandev 10 golovi
4. Sa{a ]iri} 8 golovi

5. Zoran Bo{kovski 6 golovi
6. Mitko Stojkovski 6 golovi
7. Goce Sedloski 5 golovi
8. Vlatko Grozdanovski 5 golovi
9. Goran Maznov 5 golovi
10. Aco Stojkov 4 golovi
11. Van~o Micevski 4 golovi
12. Toni Micevski 4 golovi
...


Igra~i so najmnogu nastapi

1. Goce Sedloski 71 nastap
2. Artim [a}iri 70 nastapi
3. \or|i Hristov 49 nastapi
4. Petar Milo{evski 48 nastapi
5. Toni Micevski 42 nastapi
6. Igor Sa{a Nikolovski 41 nastap
7. Goran Stavrevski 39 nastapi
8. Veli~e [umulikoski 36 nastapi
9. @arko Serafimovski 34 nastapi
10. Aleksandar Vasoski 33 nastapi
11. Igor Mitreski 32 nastapi
12. Nexmedin Memedi 32 nastapi
...